Шановні координатори та учасники конкурсу "Левеня-2020"! Конкурс буде проведено 08 квітня 2020 року.

вівторок, 22 листопада 2011 р.

Методичні рекомендації щодо проведення фізичного конкурсу «Левеня-2012»

 
Розділ 1. Загальні положення
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 20.08.2002 №467 «Про проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу “Левеня”» конкурс проводиться щорічно на базі Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті ім. Івана Франка з метою популяризації ідей фізики та підтримки талановитих школярів, активізації творчої діяльності вчителів, формування методичних рекомендацій до навчальних програм та нових підручників за результатами  конкурсу.
Організація і проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу “Левеня” покладається на Центральний організаційний комітет, який діє на базі Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка.
Адреса оргкомітету Всеукраїнського фізичного конкурсу “Левеня”:
вул. Караджича, 29, м. Львів, 79054;
тел.-факс.: (032) 240-17-02, тел. (032) 262-00-68;
У конкурсі можуть брати участь усі бажаючі учні 7– 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Організація і проведення фізичного конкурсу “Левеня” в областях і районах покладається на обласних і районних координаторів.
Конкурс у загальноосвітніх навчальних закладах проводять шкільні координатори конкурсу або вчителі цього закладу.
Для участі у конкурсі учень повинен зареєструватися в координатора конкурсу в своїй школі або в регіонального координатора в іншому навчальному закладі, де буде проводитися конкурс.
За бажанням учасників учні 10-11 класів можуть обирати завдання для загальноосвітніх чи спеціалізованих класів, про що слід повідомити у заявці.
Координатор заповнює заявку на участь у конкурсі та надсилає її на адресу оргкомітету разом з копією переказу благодійного внеску не пізніше 1 березня 2012 року.
Рекомендований благодійний внесок складає 11 гривень від кожного учасника та повністю використовується для покриття витрат на організацію та проведення конкурсу. До 9% цих внесків (1 грн. з кожного учасника) призначається для забезпечення організації та проведення конкурсу в навчальному закладі чи об'єднанні навчальних закладів.
Решта коштів перераховується на рахунок благодійного фонду «Ліцей» – установа банку: філія АТ «Укрексімбанк»; рахунок отримувача: 260030260560 МФО 325718 ЄДРПОУ 22360064; вид платежу: благодійний внесок на проведення конкурсу «Левеня»

Розділ 2. Порядок проведення конкурсу
Конкурс проводиться в один день 1 квітня 2012 року в усіх регіонах України за однаковими завданнями для кожної вікової групи.
Місцеві осередки проведення конкурсу отримують завдання за кілька днів до його початку. У Сумській області матеріали будуть надходити: 1) в м. Конотоп для міських шкіл та шкіл Конотопського і Кролевецького районів; 2) в м. Шостку для міських шкіл та шкіл Шосткинського, Ямпільського і Середино-Будського районів; 3) у м. Суми для шкіл обласного центру та решти міст і районів. Конверти із завданнями відкриваються в день проведення конкурсу в присутності учасників.
Координаторам конкурсу категорично забороняється оприлюднювати завдання конкурсу повністю або частково до 1 квітня 2012 року.
Кількість аркушів із завданнями та бланків відповідей висилається відповідно до заявки про участь та копії переказу благодійного внеску.
Перед початком конкурсу координатор проводить детальний інструктаж учасників щодо правил проведення конкурсу та заповнення бланку відповідей, який надсилається разом із завданнями.
Координатори особисто перевіряють правильність реєстрації учасників та відмітку про вибране завдання для звичайних чи спеціалізованих класів.
Головна вимога до координаторів та учасників конкурсу – самостійна та чесна робота над завданнями.
Учасники конкурсу сидять за партами по одному.
Користуватися підручниками, довідниками, та допоміжною літературою категорично забороняється, розрахунки та обчислення проводяться лише на чистому аркуші паперу.
Учасники конкурсу для розрахунків можуть використовувати калькулятор.
Кожен учасник конкурсу отримує аркуш із завданням, який потім залишає собі, та бланк відповідей учасника, який після закінчення конкурсу віддає координаторові.
Конкурс триває 75 хвилин – час на розв’язування завдань без урахування тривалості інструктажу.
Після закінчення роботи над завданнями координатор збирає всі бланки відповідей разом з реєстраційними бланками учнів та вчителів, запаковує в конверт, скріплює печаткою школи в присутності кількох спостерігачів (учасників конкурсу) і висилає на адресу оргкомітету з обов’язковою поміткою “Левеня”.
Якщо учасник не з’явився на конкурс з якоїсь причини, то в реєстраційні документи вноситься його прізвище і заповнюється реєстраційна частина бланку відповідей. Його бланк відповідей відсилається на перевірку разом з усіма.
Кожен учасник та координатор конкурсу може висловити у письмовій формі свої зауваження та пропозиції щодо поліпшення умов проведення конкурсу.

Розділ 3. Зміст і структура завдань та оцінювання результатів
Завдання для учасників конкурсу готує Центральний оргкомітет конкурсу та затверджує Експертна рада конкурсу.
Учасникам конкурсу пропонується 30 тестових завдань різного ступеня складності (10 – трьохбальних, 10 – чотирибальних, 10 – п’ятибальних);
До кожного завдання є три-п’ять відповідей, серед яких є лише одна правильна;
На спеціальному бланку відповідей необхідно вказати лише одну правильну відповідь.
Якщо вибрано дві і більше відповідей на дане завдання, то відповідь вважається неправильною.
Відсутність відповіді оцінюється в 0 балів.
За неправильну відповідь знімається 25% від кількості балів, що визначено за дану задачу.
Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник – 150; з них 30 балів кожен учасник отримує авансом.
Основним критерієм оцінювання результату є сумарна кількість балів, набрана одним учасником.

Розділ 4. Підведення підсумків конкурсу
Результати конкурсу, отримані шляхом обробки бланків відповідей учасників, оприлюднюються не пізніше, ніж через вісім тижнів після його проведення.
Сертифікатом «Відмінний результат» нагороджуються 12,5% учасників конкурсу; сертифікатом «Добрий результат» – 37,5% учасників конкурсу; решта 50% учасників конкурсу отримають сертифікат учасника. Переможцями конкурсу вважаються учні, які нагороджені  сертифікатами «Відмінний результат» та «Добрий результат».
Результати разом із сертифікатами та інформаційними вісниками розсилаються в усі місцеві осередки проведення конкурсу (порядок розсилки матеріалів конкурсу у Сумській області визначений у розділі 2).
Центральний оргкомітет на основі отриманої під час перевірки бази даних здійснює статистичний аналіз результатів, опрацьовує всі зауваження щодо проведення конкурсу та його завдань.
Обласний координатор фізичного конкурсу

Немає коментарів: