Шановні координатори та учасники конкурсу "Левеня-2020"! Конкурс буде проведено 08 квітня 2020 року.

Про Всеукраїнський фізичний конкурс Левеня


Оновлено 25.10.2014
 ПРАВИЛА
організації та проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня"  

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 20.08.2002 №467 “Про проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу “Левеня”  конкурс проводиться щорічно на базі Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка  з метою популяризації ідей фізики та підтримки талановитих школярів, активізації творчої діяльності вчителів, формування методичних рекомендацій до навчальних програм та нових підручників за результатами  конкурсу.
1. Оргкомітет конкурсу
Організація і проведення  Всеукраїнського фізичного конкурсу “Левеня” покладається на Центральний організаційний комітет, який діє на базі Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка (директор ліцею – Мар’ян Добосевич).
Адреса оргкомітету Всеукраїнського фізичного конкурсу “Левеня”: вул. Караджича, 29,
м. Львів, 79054; тел.-факс.: (032) 240-17-02, e-mail: levenia.lviv@gmail.com;  http://levenia.com.ua.
До повноважень оргкомітету належить:
пропагування ідеї конкурсу на  території України;
забезпечення регіональних координаторів рекламними матеріалами;
проведення семінарів регіональних координаторів з метою вироблення спільних критеріїв проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу “Левеня”;
підготовка та обговорення пакетів завдань, підготовка , друк та розсилка координаторам у регіонах бланків відповідей, бланків реєстрації учасників та координаторів, інструкцій для координаторів;
перевірка бланків відповідей учасників конкурсу, проведення статистичної обробки результатів конкурсу;
оприлюднення результатів конкурсу;
розробка та друк бланків сертифікатів;
розсилка результатів конкурсу , бланків сертифікатів координаторам у регіонах;
відзначення учасників і переможців конкурсу та регіональних координаторів;
делегування частини своїх повноважень регіональним координаційним центрам при підписанні відповідної двохсторонньої угоди;
подання звіту Міністерству освіти та науки про проведення конкурсу в Україні.
вироблення методичних рекомендацій щодо вдосконалення навчальних програм та підручників, підготовка навчально-методичних посібників.

2. Участь у конкурсі
     У конкурсі можуть брати участь усі  бажаючі  учні 7– 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
        Конкурс у загальноосвітніх навчальних закладах проводять координатори конкурсу або вчителі цього закладу.
     Для участі в конкурсі учень повинен зареєструватися в координатора конкурсу в своїй школі або в регіонального координатора в іншій установі освіти, де буде проводитися конкурс.                                                                                                                                   
   За бажанням учасників учні 9-11 класів можуть обирати завдання для загальноосвітніх чи спеціалізованих класів, про що слід повідомити у заявці.                                                                                                                              
            Координатор заповнює заявку на участь у конкурсі та надсилає її на адресу оргкомітету разом з копією переказу благодійного внеску не пізніше визначеного терміну.
            Конкурс проводиться:
            - для учнів 7 класів;
            - для учнів 8 класів;
            - для учнів 9 класів;  
            - для учнів 10 класів;
            - для учнів 11 класів;
            - для учнів 10 класів з поглибленим вивченням фізики;
            - для учнів 11 класів з поглибленим вивченням фізики.                                                                                                                                 
            Рекомендований благодійний внесок визначається щорічно на кожного учасника та повністю використовується для покриття витрат на організацію та проведення конкурсу. До 9 % цих внесків призначається  для забезпечення організації та проведення конкурсу в навчальному закладі чи об'єднанні навчальних закладів.

3. Порядок проведення конкурсу
Конкурс проводиться в один визначений день в усіх регіонах України за однаковими завданнями для кожної вікової групи.
Місцеві осередки проведення конкурсу отримують завдання за кілька днів до його початку. Конверти із завданнями відкриваються в день проведення конкурсу в присутності учасників.
Координаторам конкурсу категорично забороняється оприлюднювати завдання конкурсу повністю або частково до початку конкурсу.
Кількість аркушів із завданнями та бланків відповідей висилається відповідно до заявки про участь та копії переказу благодійного внеску.
Перед початком конкурсу координатором проводиться детальний інструктаж учасників щодо правил проведення конкурсу та заповнення бланку відповідей, який надсилається разом із завданнями.
Координатори особисто перевіряють правильність реєстрації учасників та відмітку про вибране завдання для звичайних чи спеціалізованих класів.
Головна вимога до координаторів та учасників конкурсу – самостійна та чесна робота над завданнями.
Учасники конкурсу сидять за партами по одному.
Користуватися підручниками, довідниками, та допоміжною літературою  категорично забороняється, розрахунки та обчислення проводяться лише на чистому аркуші паперу.
Учасники конкурсу для розрахунків можуть використовувати калькулятор.
Кожен учасник конкурсу отримує аркуш із завданням, який потім залишає собі, та бланк відповідей учасника, який після закінчення конкурсу віддає координаторові.
Конкурс триває  75 хвилин – час на розв’язування завдань без урахування тривалості інструктажу.
Після закінчення роботи над завданнями координатор збирає всі бланки відповідей разом з реєстраційними бланками  учнів та вчителів, запаковує в конверт, скріплює печаткою школи в присутності кількох спостерігачів (учасників конкурсу) і висилає на адресу оргкомітету з поміткою “Левеня”.
Кожен учасник та координатор конкурсу може висловити у письмовій формі свої зауваження щодо проведення конкурсу.
Усі претензії щодо надісланих результатів оргкомітетом приймаються до 1 липня поточного року.
Бланки відповідей учасників конкурсу зберігаються в оргкомітеті до 1 вересня поточнго року, після чого утилізуються. 
З будь-яких питань щодо проведення конкурсу можна звертатися на адресу організаційного комітету з  проведення конкурсу “Левеня”.

4. Зміст і структура завдань
Завдання для учасників конкурсу запропоновані оргкомітетом конкурсу та затверджені експертною радою конкурсу.
Учасникам конкурсу пропонується 30 цікавих тестових завдань різного ступеня складності      (10 – трьохбальних, 10 – чотирибальних, 10 – п’ятибальних);
До кожного завдання є три-п’ять відповідей, серед яких є лише одна правильна;
На спеціальному бланку відповідей необхідно вказати лише одну правильну відповідь.
5. Критерії оцінювання результатів
Якщо вибрано дві і більше відповідей на дане завдання, то відповідь вважається неправильною.
Відсутність відповіді оцінюється в 0 балів.
За неправильну відповідь знімається 25%  від кількості балів, що визначено за дану задачу.
Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник – 150; з них 30 балів кожен учасник отримує  авансом.
            Основним критерієм оцінювання результату є сумарна кількість балів, набрана одним учасником.
6. Підбиття  підсумків конкурсу
Результати конкурсу, отримані шляхом обробки бланків відповідей учасників, оприлюднюються не пізніше, ніж через вісім тижнів після його проведення.
Сертифікатом «Відмінний результат» нагороджуються 12,5 % учасників конкурсу; сертифікатом «Добрий результат» - 37,5 % учасників конкурсу; сертифікат учасника отримають 50 %  учасників конкурсу. Переможцями конкурсу вважаються учні, які нагороджені  сертифікатами «Відмінний результат» та «Добрий результат».
Результати разом із сертифікатами та інформаційними вісниками розсилаються в усі місцеві осередки проведення конкурсу.
Оргкомітет на основі отриманої під час перевірки бази даних здійснює статистичний аналіз результатів, опрацьовує  всі зауваження щодо проведення конкурсу та його завдань.
Аналітичний звіт про результати проведення конкурсу надсилається в  МОН України та управління освіти і науки обласних (міських) державних адміністрацій, інститути післядипломної педагогічної освіти.

7. Відзначення учасників конкурсу
Відзначення учасників конкурсу здійснюється за рахунок благодійних внесків учасників. Додатково можуть залучатися  спонсорські кошти на місцях.
Кожному учасникові вручається спеціальний сертифікат переможця або учасника Всеукраїнського фізичного конкурсу “Левеня”, який при необхідності може бути завірений дирекцією навчального закладу, де проводився конкурс, та інформаційний вісник. Учасники, що покажуть відмінний результат додатково отримають інформаційний вісник «Левеня» вітає переможців» .


Оновлено 25.10.2014
Про фізичний конкурс "Левеня" у Сумській області
Фізичний конкурс «Левеня» був започаткований Львівським фізико-математичним ліцеєм при Львівському національному університеті імені І.Франка у 2001 році. 
У 2002 році він отримав статус Всеукраїнського фізичного конкурсу і став одним із найпоширеніших та найпопулярніших конкурсів серед учнів 7-11 класів. З того ж самого 2002 року школярі Сумщини активно включились у конкурс. Щороку зростає кількість його учасників. За кількістю учасників конкурсу Сумська область посідає 2-5 місце в Україні, випереджаючи густонаселені області. За цим стоїть велика організаційна робота вчителів фізики, які є координаторами конкурсу у своєму навчальному закладі, а також координаторів районів і міст, керівників шкіл, працівників відділів та управлінь освіти.
За роки проведення конкурсу в області склалась система роботи по залученню до участі у ньому учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів: створена мережа районних і міських координаторів; щороку плануємо проведення двох-трьох обласних семінарів-практикумів для районних і міських координаторів, на яких обговорюємо та підводимо підсумки участі учнів області у конкурсі, проводимо практичні заняття по заповненню заявок та звітної документації; питання роботи з обдарованими учнями, в тому числі їх участі у всеукраїнських учнівських змаганнях, обговорюємо на обласних семінарах керівників районних (міських) методичних об’єднань учителів фізики та на інструктивно-методичних нарадах спеціалістів управлінь (відділів) освіти (методистів рай(міськ)методкабінетів); для пропаганди ідей та надання інформації про конкурс широко використовуємо обласну педагогічну пресу та ресурси Інтернету: журнал “Педагогічна Сумщина”, газету “Педагогічна трибуна”, а також цю веб-сторінку “Левеня” на Сумщині” (http://sumylevenia.blogspot.com/). 
Щорічно  розширюється мережа та зростає кількість навчальних закладів, учні яких беруть участь у конкурсі. У квітні місяці кожного року декілька сотень загальноосвітніх навчальних закладів Сумщини гостинно відчиняють двері перед конкурсантами.
Організовано і масово вже декілька років поспіль проходить конкурс у Сумському (координатор Мащенко О.В.), Великописарівському (Мовчан В.М.), Липоводолинському  (Демченко О.П.), Роменському (Загайко О.М.) та інших районах, а також у закладах професійно-технічної освіти.
Високою організацією і найбільшою кількістю учасників конкурсу відзначаються міста: Суми – міський координатор Ткаченко В.М., Шостка – координатор Резник О.В., Конотоп – координатор Папенко М.М., Охтирка – координатор Чельмак Л.М. та інші.
Серед навчальних закладів найбільш масово конкурс проходить у Сумській гімназії №1 (координатор Казбан Т.Л.), Сумській спеціалізованій школі І-ІІІ ст. № 29 (координатор Феденко І.М.).
Висловлюємо вдячність усім учителям, які організовують та проводять конкурс у своїх навчальних закладах, а також директорам шкіл, методистам, спеціалістам і начальникам (завідуючим) управлінь (відділів) освіти райдержадміністрацій (міських рад), які допомагали та сприяли проведенню фізичного конкурсу «Левеня».
Найактивніших координаторів районів, міст і шкіл, які щорічно проявляють неабиякі організаторські здібності і залучають до конкурсу велику кількість учнів, організатори конкурсу запрошують на Всеукраїнські семінари,  які відбуваються у м. Яремче Івано-Франківської області.
Світлини з одного із семінарів можна переглянути тут >>>.
Запрошуємо учнів 7-11-х класів до участі у конкурсі. Сподіваємось, що участь у ньому дозволить глибше зрозуміти закони розвитку Природи, здобути ґрунтовні знання з фізики та розширити кругозір, а також надіємось, що цей конкурс буде доброю підготовкою випускників шкіл до зовнішнього незалежного тестування з фізики.
Koordinator


Опубліковано 25.09.2010
   
УПРАВЛІННЯ
фізичним конкурсом "Левеня" у Сумській області 

  

Немає коментарів: